Finance a obchod

Finanční úroveň ligy

Většina finančních obnosů ve hře jako ceny hráčů, platy, ligové odměny či stavba stadionu závisí od tzv. finanční úrovně dané ligy. Ta se snaží částečně zachytit ekonomické rozdíly mezi zeměmi a lze ji nastavit v konfiguraci ligy. Celkově existují tři finanční úrovně:

  1. úrověň pro ekonomicky nejsilnější země, jako Anglie, Francie apod.
  2. úroveň pro levnější země, jako Česká republika. Slovensko apod.
  3. úroveň zpravidla pro nižší ligy v zemích 2. úrovně
Zlomek ligy

V konfiguraci lze také nastavit zlomek, kterým se dále mohou poupravit finanční částky. V různých výpočtech se bere v potaz budťo zlomek ligy (např. pro ligové odměny) nebo zlomek země, což je zlomek pro první ligu v dané zemi (např. pro ceny vstupenek).

Příjmy

Sponzoři

K příjmům od sponzorů dochází 6x do sezóny, zjednodušeně tedy jednou za dva měsíce a tedy dvojnásobný interval placení platů hráčů. Od platu hráčů se sponzorské bonusy odvíjí a jsou nastaveny tak, aby pokryly platy v případě, že se týmu daří v lize. V opačném případě vzniká z platů manko.

Liga

Za účast v domácí lize jsou oměny vypláceny pouze na konci sezóny za konečné umístění. Jsou odstupňovány postupně od prvního místa dolů a rozdíly mezi dvěma příčkami jsou vždy stejné. V první lize v nejdražší úrovni je za první místo 30M, v nižších ligách 4M. Na druhé finanční úrovni je to 500k a na třetí 50k. Dále je částka poupravena zlomkem pro danou ligu.

Poháry

Pohárové prémie jsou jedny z mála finančních toků, které nejsou ovlivněny kvalitou ligy. Jsou dány reálnými prémiemi od UEFA, resp. jiných regionálních organizací. Peníze se typicky získají za kvalifikaci do další fáze, výhry a remízy, v určitých případech i za vyřazení. V evropských pohárech navíc hraje roli sdílená částka (market pool), která je rozdělena v daném kole mezi týmy. V realitě se tak děje podle finanční výnosnosti lokálních televizních práv, v CSM tomu je podle relativní kvality týmu. Např. v semifinále, pokud je sdílený bonus 20 milionů, dostane nejhorší tým 2 miliony, tým nad ním 4 miliony, pak 6 a nejlepší dostane 8 milionů (1x + 2x + 3x + 4x = 20M, x = 2M). Na rozdíl od přímých odměn jsou podíly ze sdílených prémií vypláceny až po skončení sezóny (v realitě je tomu 2x za rok). Přehled všech pohárových prémií lze najít vpravo nahoře v menu se zápasy daného kola.

Přátelský turnaj

Odměny za přátelský turnaj se vypočítávají podle kvality týmu. Vítěz dostane obnos rovný ceně svého průměrného hráče vynásobený koeficientem podle kvality ligy - 0.5 na 1. úrovni, 1.1, 1.9 na úrovních nižších. Za dosažení finále je třetina této částky a za semifinále pětina. Je to založeno na premise, kdy by odměnou za vítězství a motivace pro trenéra měla být možnost posílení týmu o zhruba jednoho hráče základní sestavy. Trochu méně v nejlepších ligách a naopak více v ligách nízkých.

Vstupenky

Na rozdíl od verzi 2000 - 2020 je výše vstupného určována automaticky na optimální hladinu. V předchozích verzích musel hráč cenu upravovat ručně a balancovat ji s kvalitou kádru, jelikož cena a kvalita týmů ovlivňují návštěvnost a je třeba hledat optimální bod, což nyní děla hra automaticky.

Výdaje

Sezónní náklady

Položka sezónní náklady ve finančním panelu značí průběžné výdaje na chod klubu a počítají se ze čtyř kategorí:

  • Náklady na pořádání domácích utkání v lize a národním poháru - odvozuje se z ceny vstupenek pro ligu (které samy vycházejí z kvality týmu a finanční úrovně, jedná se tedy pouze o zástupný výpočet) a jejich cena dělená 5 se vynásobí kapacitou stadionu. Samotná návštěva a tedy příjmy ze vstupenek nehraje roli, tedy se nemusí vyplatit mít velký stadion, který bude málo zaplněn. Například pro Man City (stadion 55.000, liga za 55 euro) budou výdaje za domácí zápas 605 tisíc eur ( (55 / 5) * 55000). Na vstupenkách tedy začne vydělávat až od návštěvy 11 tisíc.
  • Náklady na pořádání domácích utkání v kontinentálních pohárech - stejný výpočet, ale počítána je cena vstupenka na poháry, tedy jsou částky vyšší
  • Náklady na výjezd v lize či domácím poháru - odvozen od úrovně a zlomku ligy. V Premier League je to 10 tisíc eur, v české první lize 2.5 tisíc.
  • Náklady na výjezd v kontinentálním poháru - fixní částka 100 tisíc bez ohledu na tým. CSM nemá geografické údaje o klubech, počítá se tedy určitý průměr výdajů, které lze počítat za letenky, ubytování atd.

Platy

Platy se odečítají 12x za sezónu, tedy zjednodušeně jednou za měsíc. Bere se v úvahu příspěvek týmu na plat hostovaného hráče, naopak pro hráče na hostování v jiných týmech se bere v potaz pouze zbytková část. Po nabídnutí nové smlouvy hráči během sezóny se změna projeví hned v příštím platovém období.

Stavba stadionu

Stavba stadionu probíha rychlostí 500 míst za “týden” typicky po ligovém, přátelském a reprezentačním zápase. Během přechodu na novou sezónu je možné postavit až 5000 míst, pokud hráč nechá ve fondu pro stadion dostatečnou hotovost. Cena nových míst, jakožto i vybavení stadionu a kvalitě trávníku, závisí na úrovni ligy a zlomku země. Pro představu, když bude chtít Slavia Praha zvětšit svůj Eden na maximálních 150 tisíc míst, vyjde ji to na něco málo přes 2 miliardy eur a samotná výstavba zabere 261 “týdnů”, něco přes čtyři roky.

Cena hráčů

Cena hráče se odvíjí od jeho kvality, která je typicky daná týmem, ve kterém hraje. Ta je pro změnu dána úrovní ligy, nebo v případě Ostatních týmů je tato úroveň stanovena pro každý tým zvlášť. Ke speciálnímu případu dochází pouze pokud je hráč z méně kvalitní ligy koupen týmem hrajícím v kvalitnější soutěži. Tam dochází k postupné adaptaci ceny na dražší ligu, po každém ligovém zápase po celkově 40 krocích. Pokud hráč v levné lize stál 1 milion a v nové cenové relaci má mít cenu 9 milionů, zvýší se jeho cena po každém ligovém zápase o 200 tisíc. To zabraňuje tomu, aby tým mohl hráče obratem prodat či vyměnit s velkým ziskem a také zachycuje realitu postupného růstu ceny po přestupu do kvalitnější ligy.

Následně jen pro zajímavost výpočet ceny podle úrovně ligy / hráče. Výjimky nastávají u nízkých hodnot hráčů, kde by následující výpočet nefungoval, ale ty tu uvádět nebudeme. Kvalitou hráče se rozumí průměr FS a TS.

  1. úroveň - (kvalita hráče - 30)⁵ x 47 + 800M
  2. úroveň - (kvalita hráče - 26)⁵ x 1.8 + 40k
  3. úroveň - (kvalita hráče - 15)⁶ / 687 + 11k

Obchod

Hráčův tým může iniciovat nákup kdykoliv, u týmů ovládaných počítačem se obchody konají po každém ligovém kole. Navíc každý “měsíc”, 12x za sezónu, se konají nákupní aktivity v rámci hráčovy ligy, jakožto i umisťování na domácí trh a nákup ostatních týmů z trhu.

Zájem o hráče

To zda má hráč zájem o přestup je dáno poměrem jeho kvality a kvality týmu s tím, že starší hráči (nad 29 let) mají nižší nároky. Ve vyhledávání lze jednoduše vyfiltrovat hráče, kteří budou mít do vašeho týmu zájem přestoupit. Zájem se určuje podle následujícího vzorečku, navíc nesmí být rozdíl kvality obou lig větší jak 1 stupeň:

((kvalitaHráče) <= průměrTýmu+ 2 + (50 - průměrTýmu) / 10 + max(0, (věkHráče - 29)) / 8)

Tým s průměrem 40 hledající hráče s maximálním věkem 29 může pomýšlet na hráče 43/43, tým s průměrem 30 má o něco větší prostor a zájem bude mít i hráč 34/34.

Jak nakupuje AI

Styl nákupu umělé inteligence se hodně změnil od verze 2020 a dřívějších. Strategie týmů je udržovat si svoje hodnocení. Nakupují tak přednostně týmy, které nejvíce oslabily od původního hodnocení. Shánějí pochopitelně posilu do své nejslabší řady a uplatňuje se celá škála restrikcí, například pro nákup mezi kontinenty mohou provádět pouze AI týmy z evropských lig 1. úrovně s výjimkou nákupu z Jižní do Severní Ameriky, jež jsou povoleny opět týmům 1. úrovně.

Co se týče nabídek na hráče v týmu uživatele, může k nim kdykoliv dojít náhodně, ale navíc v průměru dvakrát za sezónu dojde k určité preferenční výhodě a v případě, že se uživatelův hráč bude nacházet na seznamu potenciálních kandidátů pro některý tým, bude tento vybrán přednostně. Tato výhoda existuje z hratelnostních důvodů, aby trochu podpořila hráče hry.

Jak bylo zmíněno o něco výše, kromě mezinárodního obchodu se ještě navíc více obchoduje v rámci hráčovy ligy, a to jak přímo, tak přes domácí trh. Častěji, než by tomu jinak bylo, tedy hráč dostane nabídku od ligového, než zahraničního týmu.