Schopnosti hráčů

Fyzička a technika

Kvalita hráčů je vyjádřena dvěma parametry - fyzické (FS) a technické schopnosti (TS). Ty se pohybují v rozmezí od 1 do 50 (s nejvyšší formou hráče může být momentální schopnost až 52). Fyzické schopnosti zahrnují sílu, důraz v soubojích, tvrdost střely, kdežto technické vyjadřují individuální techniku či přesnost střely. Jak konkrétně jsou tyto hodnoty zohledněny v zápase lze dohledat na stránce Zápas a taktika.

Forma hráčů

Forma přináší trochu dynamiky do jinak statického hodnocení hráčů. Na pozadí má každý hráč hodnotu formy mezi 0 a 20, ta je pak rozdělena do pěti úrovní. Konkrétní stupeň formy na stupnici do 20 vidět nelze, úroveň je pak vyjádřena šipkami dolů či nahoru podle toho jakou formu hráč má. Modifikovaná kvalita má vliv pouze na výkon hráče v zápase, ne tedy na jeho cenu či na průměr kvality týmu.

Stupeň formy Ikonka úrovňe Modifikátor kvality Efekt na hráče 40/40
0 až 1 -2 38/38
2 až 5 -1 39/39
6 až 14 +0 40/40
15 až 18 +1 41/41
19 až 20 +2 42/42

Nejvíce hráču je tedy vždy ve standardní formě. Po každém ligovém kole může jít forma hráčů nahoru či dolů s tím, že hráči na jedné či druhé hraně mají tendenci se vrátit směrem do normálu. Kritická či top forma by tedy neměla trvat přiliš dlouho. Speciální výhodu mají kapitáni mužstev, kteří mají o 50% nižší šanci na pokles formy. Vyplatí se tedy zvolit kapitánem klíčového hráče.

Vliv formy je pouze FORMA → VÝKON HRÁČE díky dočasné modifikaci hráčovy kvality. Naopak vliv neplatí, to jestli se hráči zápas podaří nebo ne nemá zpětný vliv na formu. Ovlivnit formu lze pouze v přípravných zápasech, kdy se forma může zlepšit všem, co v zápase hrají včetně náhradníků. Nejvíce se v přátelácích forma zlepšuje těm hráčům, kteří ji mají nízkou a vyplatí se tak tyto do zápasu stavět, alespoň na pár minut. Vylepšení formy probíhá na stupnici v pozadí (0 až 20), nemusí se tedy hned projevit na změně úrovně. Šanci na zlepšení formy v každém přátelském utkání zachycuje tato tabulka.

Úroveň formy Šance na zvýšení
Nejnižší 80%
Nízká 60%
Střední (dolní polovina) 40%
Střední (horní polovina) 20%

Vliv únavy

Druhým dočasným modifikátorem hráčových schopností v zápase je energie. Jak se hráč unavuje (a starší hráči se unavují rychleji), klesá postupně skutečná kvalita hráče, a to sice od 85% o desetinu kvality za každé procento energie. Názorně to lze vidět v následující tabulce.

Energie Ikonka Úbytek kvality Efekt na hráče 40/40
85% 0 40/40
84% -0.1 39.9/39.9
80% -0.5 39.5/39.5
75% -1 39/39
70% -1.5 38.5/38.5
65% -2 38/38
55% -3 37/37

Průměrná kvalita týmu

Průměr týmu se počítá v celé řadě situací ve hře od výběru soupeřů pro přátelský turnaj přes určení počtu šancí v zápase po rozhodnutí, zda bude chtít hráč do daného týmu přestoupit. Tato kvalita je vypočítána jako průměr hráčů nejlepší možné jedenáctky, kterou může tým momentálně dát dohromady při zachování aktuálního rozestavení. Tedy bez ohledu na zraněné hráče, hráče na hostování či hráče, kteří jsou z různých důvodů v soupisce mimo základní sestavu.

Příchod dorostenců

Kvalita dorostenců, kteří se k týmu připojí před začátkem nové sezóny, záleží na průměru týmu, jejich věku a štěstí.

Procento dorostenců Věk Kvalita
40% 19 let Průměr - (3 až 5)
35% 18 let Průměr - (4 až 6)
20% 17 let Průměr - (5 až 7)
5% 16 let Průměr - (6 až 8)

Superdorostenci

U dorostenců od 17 let výše se v jednom ze sta případů “narodí” tzv. superdorostenec. Jeho kvalita je určena jako Průměr týmu - (1 až 3) s maximální hodnotou 44.

Talent

Vývoj schopností hráčů záleží z části na jejich talentu. Hodnota talentu je určena na začátku nové hry u stávajících hráčů a při jejich vytvoření u hráčů nových. Momentálně hodnota talentu zůstává stejná po celou dobu hráčova “života”. Talent je vyjádřen hodnotou od 1 do 100 a hráči jsou v tomto rozmetí rovnoměrně rozděleni - tj. hráčů s talentem 1 (nejnižší talent) je zhruba stejně jako těch s talentem 50 (průměrný) či 100 (nejvyšší). V aktuální verzi hry se talent veřejně nijak nezobrazuje, lze jej pouze částečeně odhadnout po větším množství odehraných sezón podle zlepšení hráčových schopností.

Vylepšování hráčů

Hráč se v jedné sezóně může zlepšit až o 3 body. Momenty, kdy tato zlepšení nastanou, jsou určeny před startem každé sezóny, a to jak u hráčů v lize, tak v nehratelných ligách. Body zlepšení závisí od hráčova věku, talentu a částečně i pozice. V následující tabulce lze přehledně vidět, s jakými pravděpodobnostmi se hráči mohou zlepšit o kolik bodů.

Věk 0 bodů 1 bod 2 body 3 body
do 19 let 0% 45% - 25% - 5% 55% - 50% - 45% 0% - 25% - 50%
20 až 22 40% - 20% - 0% 60% - 50% - 40% 0% - 25% - 50% 0% - 5% - 10%
23 až 27 90% - 60% - 30% 10% - 30% - 50% 0% - 10% - 20% 0%
28 až 30 100% - 60% - 20% 0% - 40% - 80% 0% 0%
31 až 32 (jen B) 60% 40% 0% 0%

Tři procenta pro počet bodů se váží ke stupnici talentu jako TALENT 1 - TALENT 50 (průměr) - TALENT 100. Tedy například ve věku 21 bude mít hráč s průměrným talentem 50 šanci 20% na 0 bodů, 50% šanci na zlepšení o 1 bod, 25% na 2 body a 5% na 3 bodové vylepšení. Hráč s maximálním talentem 100 se vždy zlepší alespoň o 1 bod (40% případů), v 50% o 2 body a v 10% o celé 3 body. Hráč s nejnižším talentem 1 se zlepší maximálně o 1 bod (60%) a ve zbylých (40%) se nezlepší vůbec. Mezi těmito hodnotami talentu se procenta určují přímou úměrou, například tedy hráč s talentem 75 bude mít procenta 10% (0b) - 45% (1b) - 37.5% (2b) - 7.5% (3b).

Tento systém vylepšování hodnot (fungující od verze 22.3) zapojuje talent tak, že má na rozvoj hráče jasný vliv, ale na druhou stranu nelze jednoduše jen po pár sezónách jasně určit hodnotu talentu u hráčů a garantovat, že se podobně budou zlepšovat i v následujících letech. I hráči s nižším talentem se totiž mohou zlepšit o vyšší počet bodů a naopak vysoký talent se nemusí hned u všech hráčů projevit. Stejně jako ve skutečném fotbale. Až po větším množství odehraných sezón lze lépe odhadnou, který hráč má talent a který ne. I tak se ale vyplatí historii hráčů před koupí sledovat, protože větší zlepšení stejně znamená o něco vyšší naději na talentovaného hráče. Pokud se 18-letý hráč zlepší o 3 body, pak má v 75% případů naprůměrný talent (>= 50) oproti 50% při náhodné volbě. Zatím ovšem jen 50% hráčů s top talentem 100 se za jeden rok o všechny 3 body vylepší. Takže je potřeba tuto nejistotu brát v potaz.

Limitace zlepšování

Posledních několika bodů do maximální hodnoty 50 je těžších docílit. Hodnoty 48 hráč docílí v 99% případů, kdy mu byl zlepšovací bod přiřazen, hodnoty 49 v 66% případů a maximální kvality 50 pak jen v 33%. Hráč 49/49 bude tedy potřebovat v průměru 6 zlepšovacích bodů, aby docílil maximální kvality 50/50.

Zhoršování hráčů

Na rozdíl od vylepšovaní hráčů jejich zhoršování na talentu nezávisí a pro hráče v poli probíhá podle následující tabulky.

Věk 0 bodů 1 bod 2 body 3 body
28 až 30 let 50% 50% 0% 0%
31 až 33 let 60% 30% 10% 0%
34 až 37 let 25% 50% 25% 0%
od 38 let 0% 25% 50% 25%

Brankáři se zhoršují až později, podle následující tabulky.

Věk 0 bodů 1 bod 2 body 3 body
33 až 35 let 70% 25% 5% 0%
od 36 let 30% 40% 15% 5%

Ukončení kariéry

Ukončení kariéry závisí od pozice hráče od 33 do 40 let. V týmu vedeném hráčem odchází hráči v průměru o rok později než v ostatních týmech z důvodu lepší hratelnosti. Následující tabulky ukazuje šanci ukončení kariéry v daném věku hráče. Například u 35 letého útočníka je 75% šance, že na konci sezóny ukončí kariéru.

Pozice 33 34 35 36 37 38 39 40
Brankář 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Obránce 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -
Záložník 0% 20% 40% 60% 80% 100% - -
Útočník 25% 50% 75% 100% - - - -

Na základě těchto šancí na konec kariéry v každém roce vychází následující distribuce. Například 28% útočníků ukončí kariéru v 35 letech.

Pozice 33 34 35 36 37 38 39 40
Brankář 0% 0% 0% 20% 32% 29% 15% 4%
Obránce 0% 0% 20% 32% 29% 15% 4% -
Záložník 0% 20% 32% 29% 15% 4% - -
Útočník 25% 37.5% 28% 9.5% - - - -