Návod pro tvorbu scénářů

Scénáře proběhly do verze CSM22 kompletním předěláním, editor i způsob jejich tvorby tedy není kompatibilní s novým formátem. Již neexistuje speciální editor, nýbrž jsou data ke scénáři rozdělena do několika .csm souborů, které lze editovat pomocí Datového Editoru. Tyto datové soubory spolu s upravenými týmy a týmovou grafikou se nacházejí ve složce s hrou, podadresáři update/scenare a mají pevnou strukturu. To znamená, že soubory a jejich obsah musí přesně odpovídat níže popsaným pravidlům, jinak scénář nebude správně fungovat. Nejlepšímy příklady k tvorbě jsou výchozí scénáře hry. Dohromady využívají všechny dostupné funkce a pokud se tedy snažíte přijít na to, jak udělat to či ono, nejlepší cestou je najít scénář, který má tuto změnu nebo tento cíl a vyjít z něj. Pokud chcete docílit něčeho, co se v žádném z přiložených scenářů neobjevuje, pak takřka jistě toto není možné. Pokud nemůžete na něco přijít, tak nejprve prosím zkoušet a zkoušet, v druhé fázi použít vyhledávání v místnosti #scenare na našem Discord serveru a až v nejzazším případě položit tamtéž dotaz.

Identifikační kód scénáře

ID scénáře je jeho unikátní název, bez mezer, diakritiky a speciálních znaků. Například scénář Federální liga má ID “fedeliga”. Hlavním účelem je unikátní identifikace, nevolte proto příliš generické názvy, ale takové, které nějak zkracují název scénáře a je pravděpodobné, že nikdo nezvolil stejné ID pro svůj scénář. Délka není vyloženě omezena, ale snažte se vměstnat do nějakých 10-20 znaků. ID splněných scénářů se pak zapisují do [uživatel]/Dokumenty/CSM/scenare.csm.

Povinné soubory

Následující soubory jsou všechny povinné. Musí se nacházet v adresáři [hra]/update/scenare/[id], i když jsou prázdné. Zároveň se jedná o nejmenší možnou konfiguraci ke spuštění scénáře. Jejich vytvoření a otestování by tedy mělo být prvním krokem k vytvoření nového scénáře. Obecně je výhodné začít s minimem nastavení, otestovat jej, poté postupně přidávat nová nastavení a obratem je testovat. Pokud najednou něco přestane fungovat, víte pak jistě, čím to je způsobeno, což velmi urychlí čas při nápravě chyby. Při otevření souborů v datovém editoru lze pro zpřehlednění použít doporučený počet sloupců.

info.csm

Obsahuje základní informace o Scénáři, 1 sloupec

Na prvním řádku je Název scénáře tak, jak se pak zobrazí v nabídce scénářů. Druhý řádek jméno / přezdívka autora. Od třetího řádku začíná popis scénáře. Pozor - je třeba oddělovat řádky Enterem tak, aby délka žádného řádku nepřevyšovala nějakých 200 znaků, zkrátka nedělat je příliš dlouhé. Hra si je pak sama spojí dohromady včetně mezer. Popis by neměl být příliš dlouhý, lze zkontrolovat ve hře samotné, jak to na obrazovce vypadá.

config.csm

Konfigurace parametrů pro start a průběh scénáře, 2 sloupce

V prvním sloupci je vždy název parametru a ve druhém jeho hodnota. K dispozici jsou tyto hodnoty a všechny jsou nepovinné (soubor tedy může být i prázdný, ale stejně musí existovat):

 • tym - ID týmu (např. pokud tým je ve sparta.csm, tak sparta, za který hráč musí začít. Pokud je definován, hráči nebude ani ukázán výběr týmu, ale rovnou za něj začne kariéru.
 • zeme - kód státu (např. cze pro Česko), ve které hráč musí začít. Má smysl pouze, pokud není specifikován tým, v opačném případě stát nekofigurujte. Konkrétní ligu nastavit nelze.
 • misto - lze použít pro nastavení, na jakém místě se umístil hráčův tým v předchozí sezóně. To lze aplikovat v případě, že chcete, aby tým v první sezóně hrál nebo naopak nehrál v pohárech. Nelze tím docílit postupu / sestupu týmu, od toho je jiný soubor.
 • prestupy - hodnoty ano/ne, výchozí je “ano”, pokud parametr není definován. Definuje, zda hráč má možnost volně přestupovat mezi týmy na konci sezóny. Podotýkám volně, neb později lze ještě zadefinovat povinný přestup anebo možný přestup do konkrétního týmu. Obě tyto možnosti se typicky používají s konfigurací přestupů na “ne”.
 • zahranici - hodnoty ano/ne, výchozí je “ano”, pokud parametr není definován. Má smysl pouze s povolenými přestupy, ty ale limituje pouze na přestup v dané zemi. Hráč tedy dostane nabídky jenom z lokálních týmů.
 • pokracovani - hodnoty ano/ne, výchozí je “ano”. Pokud je nastaveno na “ne”, tak po splnění scénáře nebude hráči umožněno v pokračování hry. Tato možnost se typicky volí u více “fantastických” scénářů, které nastavují nějakou nerealistickou situaci, takže pokračování na 40 sezón dává malý smysl.
 • nabidka - ID týmu nebo státu (např. cze) po každé sezóně přijde nabídka z tohoto týmu či reprezentace, pokud za ni hráč již nehraje. Například ve scénáři Velká Morava chodí hráči každou sezónu nabídka z moravské reprezentace, dokud ji hráč jednou nepřijme. Ve scénáři Družba se tímto zajistí možnost volného přesouvání trenéra mezi třemi konkrétnímy týmy.

zmeny.csm

Nastavení změn hodnot oproti hře při startu běžné kariéry, 3 sloupce

V prvním sloupci je název parametru, ve druhém identifikátor relevantní položky a ve třetím nastavovaná hodnota. Všechna nastavení v tomto soubotu jsou nepovinná - soubor může být prázdný.

 • penize - ID týmu (např. slavia) - stav konta hráčova týmu na začátku kariéry
 • zeme - ID státu (např. cze) - změněný název státu
 • liga - ID ligy (např. cze1) - změněný název ligy
 • pohar - ID první ligy (např. cze1 i v případě hry v nižší lize) - změněný název národního poháru
 • travnik - ID týmu - hodnota kvality trávníku mezi 1 a 10
 • vybaveni - ID týmu - hodnota kvality vybavení stadionu mezi 1 a 10
 • mesto - ID státu - změna hlavního města
 • obyvatel - ID státu - změna počtu obyvatel
 • svaz - ID státu - změna roku založení fotbalového svazu
 • narstadion - ID státu - změna jména národního stadionu
 • narkapacita - ID státu - změna kapacity národního stadionu
 • prestup - ID týmu nebo repre (např. brno nebo cze) - číslo sezóny, po které proběhne povinný přestup hráče do tohoto týmu či reprezentace.
 • presun - ID prvního týmu - ID druhého týmu, tímto lze docílit záměny dvou týmů napříč ligami. Tato konfigurace může být definována vícekrát s tím, že přesuny týmů proběhnou v daném pořadí. Pokud například chcete dostat jeden tým z první ligy do třetí, v prvním řadku jej vyměníte s druholigovým týmem a na druhém řádku vyměníte ten samý, přesouvaný tým (po prvním přesunu již ve druhé lize) s týmem v lize třetí. Lze použít i pro přestupy mezi státy a kontinenty (viz scénář Záměna Barcelon).
 • narodnost - ID státu (např. cze) - národnost (např. SVK) - národnost všech hráčů v ligách daného státu bude změněna na danou hodnotu. Typicky pro scénáře, kde se tvoří nový stát, aby nebylo třeba přepisovat národnost veškerých hráčů (např. scénář Velká Morava). Přesuny týmů již jsou zohledněny, takže rozhoduje jestli se národnost mení před nebo po přesunech.

cile.csm

Definuje seznam cílů pro splnění scénáře, 3 sloupce

První sloupec deklaruje co je předmětem cíle, druhý požadovanou hodnotu a třetí sloupec vždy indikuje, kolik je na splnění cíle sezón. V případě, že je před počtem sezón pomlčka, je tento cíl na konkrétní sezónu. Tedy hodnota “3” bude zobrazovat cíl “Do třetí sezóny…”, kdežto “-3” bude mít za cíl “Ve třetí sezóně…” a splnění podmínek v první či druhé sezóně cíl nesplní. Seznam cílů nemůže být prázdný, ale pokud jde o odpočinkový scénář, lze použít nějaký cíl, který bude automaticky splněn hned po začátku hry.

 • tym - ID týmu, který musí hráč vést. Splní se na začátku sezóny po přestupu hráče do tohoto týmu
 • liga - ID ligy, ve které musí hráč trénovat, rovněž se splní hned po přestupu do dané ligy
 • hrac - celé jméno hráče bez čárky (např. Adam Hložek), který musí být v hráčově týmu. Splní se po přestupu hráče. Při opětovném odchodu hráče zůstane splněno.
 • penize - výše konta hráčova týmu
 • kapacita - velikost stadionu hráčova týmu
 • travnik - kvalita trávníku hráčova týmu
 • vybaveni - kvalita vybavení stadionu hráčova týmu
 • soutez-[ID ligy] (např. soutez-cze1) - cíl pro minimální příčku v lize (např. '3' na 1.-3. místě), nebo 'vitez' pro mistra ligy. Lze použít i pro postup, například z cze2 postupují 2 týmy, tedy hodnota '2' udá, že hráč musí postoupit. Lze také použít mínusové znaménko pro požadavek na konkrétní umístění. Pokud má tedy tým skončit na přesně 10. místě, bude hodnota '-10'. Cíl je vyhodnocen na konci sezóny.
 • soutez-[ID státu]pohar (např. soutez-czepohar) - 'vitez' pro výhru daného národního poháru nebo kód pro minimální fázi turnaje, kam se má hráč dostat - '1kolo', '2kolo, '3kolo', '8finale', '4finale', 2finale', 'finale'. Cíl je splněn okamžitě po dosažení této fáze.
 • soutez-[ID poháru] (např. soutez-chl) - 'vitez' nebo kód minimální fáze, stejně jako u národního poháru, navíc fáze skupiny, 3predkolo apod. (seznam možných fází je vidět v update/data(nebo repre)/[kod]stages.csm). ID pohárů:
  • chl - Liga mistrů
  • eul - Evropská liga
  • ecl - Konferenční liga
  • esu - Evropský superpohár
  • cli - Copa Libertadores
  • csa - Copa Sudamericana
  • wc - Mistrovství světa
  • euro - Mistrovství Evropy
  • ca - Copa America

Nepovinné soubory

Následné soubory nejsou povinné, jakékoliv další adresáře a soubory zahrňte jen, pokud chcete změnit nějaký tým či týmovou grafiku. Kromě toho lze (a je doporučeno) vytvořit grafický motiv scénáře, případně i ikonku.

motiv.jpg

Obrázek o velikosti 280px na 160px, který by měl vystihovat daný scénář a zobrazí se ve výběru scénářů a jeho detailu.

icon.png

Průhledný PNG obrázek o velikosti 50px na 50px, který se zobrazí v levém horním rohu detailu scénáře. Lze použít například střední logo týmu. Vysoce volitelná součást, pokud obrázek není dodán, zobrazí se klasická ikonka pro scénáře.

podadresář "tymy"

Pokud si vytvoříte podadresář týmy, můžete do něj nahrát jakékoliv týmy z update/tymy a tyto pak nahradí týmy ve hře. Není třeba zakládat podadresáře pro jednotlivé státy či ligy, ale při vyšším počtu změněných týmů je to velmi doporučeno. Původní týmy lze editovat pomocí editoru týmů. Tento způsob změn hodnot ve scénáři lze použít při jakékoliv úpravě v rámci týmů, např. název týmu či stadionu, kapacita, změna hodnot hráče, nový hráč či přestup hráče (tam je potřeba pochopitelně dodat oba týmy). Úroveň ligy nikdy neměňte, ta se provádí automaticky při přesunu týmů mezi ligami.

podadresáře s grafikou

V těchto podadresářích lze dodat změněnou týmovou grafiku, jako znaky, dresy, vlajky a fotky stadionů. Na rozdíl od týmů je tu třeba přesně zachovat strukturu souborů z update/grafika. Pokud chcete například změnit velký dres Teplic, musí nový soubor být v cestě [scenar]/dresy60/CZE/teplice.png. Grafické podadresáře:

 • asoc50 - Loga asociací států 50×50
 • dresy18 - Malé dresy týmů a repre 18×18
 • dresy60 - Velké dresy týmů a repre 60×60
 • repmots - Motivy států při výběru týmů 284×200
 • repstadiony - Obrázky repre stadionů 284×222
 • stadiony - Obrázky klubových stadionů 284×222
 • vlajky10 - Malé vlajky 15×10
 • vlajky14 - Střední vlajky 21×14
 • vlajky24 - Větší vlajky 36×24
 • vlajky123 - Velké vlajky ve správné proporci s šířkou 123px
 • znaky22 - Malé znaky 22×22
 • znaky50 - Střední znaky 50×50
 • znaky135 - Velké znaky 135×135

podadresář "ligy"

Lze změnit regionální týmy pro poháry dodáním souboru [ID státu]rtymy.csm. Hodí se zejména při vytvoření nového státu, případně přesunu regionálního týmu do hrané ligy. podadresář “jmena”

Lze dodat soubory [ID státu]jmena.csm se jménami pro dorostence daného státu ve formátu 'krestni' - řádky s křestními jmény - 'end' - 'prijmeni' - řádky s příjmeními - 'end'. Použitelné při změně celého státu na jiný, aby nechodili dorostenci s nepasujícími jmény.

Příklad 1 - Záměna Barcelon

“Začalo to jako nevinná chyba. Chvíle nepozornosti a při registraci týmů pro novou sezónu činovníci na sekretariátu FIFA nedopatřením prohodili klubové zkratky S.C. a F.C. To by samo o sobě nepředstavovalo velký problém, kdyby tím zároveň i nezaměnili působiště dvou Barcelon - slavnější španělské a té ekvádorské. Aniž by si někdo omylu všiml, klubům dorazily pozvánky do vzájemných soutěží. Marně orodovali katalánští příznivci za nápravu, marně se hráči doprošovali vyvázání ze smlouvy - chyba byla dokonána. Vám zbývá poslední rok, ukažte tedy nejprve Jižní Americe, zač je ve Španělsku jamón. Poté přijměte nabídku S.C. Barcelony, jež bez silného trenára nemá v La Lize šanci. Během pěti let ji přiveďte tam, kam Barcelona patří, ať už je jakákoliv.”

Tento scénář neobsahuje žadné změny v týmech ani grafice, je tedy řízen čistě z datových souborů.

config.csm

.
tym
barca
misto
1
prestupy
ne
pokracovani
ano

Hráč začne automaticky v týmu Barcelona. Nastavením prvního místa v předchozí sezóně se nastaví start v Copa Libertadores, neboť je cíl jej v první sezóně vyhrát. Volné přestupy nejsou povoleny, bude třeba hrát pouze za fixně dané týmy. Pokračování je výslovně povoleno (nebylo by tedy třeba specifikovat).

zmeny.csm

presun
barca
barsc
prestup
barsc
2

Proběhne přesun španělského FC Barcelona a ekvádorské Barcelona SC. Dále je definován povinný přestup do ekvádorské Barcelony, toho času už hrající ve Španělsku.

cile.csm

soutez-ecu1
vitez
-1
soutez-cli
vitez
-1
soutez-esp1
vitez
8
soutez-chl
vitez
10

V první sezóně je třeba vyhrát první ekvádorskou ligu a Copa Libertadores (ecu1 a cli). Do osmé sezóny pak vyhrát první ligu španělskou a do deseti let Ligu mistrů.

Příklad 2 - My chcem zpátky za Lužánky

“Psala se sezóna 1996/97 a brněnský tým prožíval skvělé časy. Na stadion běžně chodívaly desetitisíce diváků a tým “Bobíků” byl nabit supertalenty jako Dostálek či Pacanda. Nabízí se otázka, jak by si tento tým vedl v současnosti a vykoušet si to můžete v tomto scénáři. K dispozici budete mít tým z roku 96 a několik o něco málo pozdějších hráčů. Přeregistrování týmu znamená start až ve třetí lize a vaše konto začína na nule (stroje času jsou drahé). Postupte urychleně tam, kam tým patří, vylepšete Lužánky na moderní stadion, zaznamenejte úspěch na mezinárodní scéně a přiveďte zpět do týmu kanonýra René Wagnera.”

Tento scénář je o něco složitější, má širší záběr cílu pro splnění a nahrazuje grafické objekty. Také si lze povšimnout, že scénář kromě motivu nabízí i nepovinný soubor icon.png, který se zobrazí v detailu scénáře.

config.csm

tym
brno
prestupy
ne
pokracovani
ne

Hráč začne automaticky v týmu Brno. Volné přestupy nejsou povoleny, hrát lze jen za Brno. Pokračování po splnění scénáře je zakázáno, což je zpravidla volba u více “fantastických” scénářů.

zmeny.csm

travnik
brno
3
vybaveni
brno
4
penize
brno
0
presun
brno
zapy

Kvalita trávníku Brna je snížena na 3 a vybavení stadionu na 4, aby reflektovalo Lužánky ve své době. Konto Brna je nastaveno na nulu. Nakonec se Brno prohodí s týmem Zápy, aby začínalo ve třetí lize.

cile.csm

soutez-cze3
2
-1
soutez-cze2
2
-2
soutez-czepohar
4finale
3
soutez-cze1
vitez
5
hrac
René Wagner
5
soutez-czepohar
vitez
6
travnik
7
7
vybaveni
8
8
kapacita
60000
9
soutez-chl
8finale
10

V první sezóně je třeba skončit do druhého místa v lize a tím pádem postoupit, nápodobně v sezóně druhé. Na výhru první ligy je ponecháno 5 sezón. V českém poháru (kód soutez-czepohar) je definován cíl dojít do čtvrtfinále (kód 4finale) do konce 3. sezóny a vyhrát jej (kód vitez) do sezóny šesté. Poslední soutěžní cíl spočívá v osmifinále Ligy mistrů (soutez-chl, 8finale) do desáté sezóny. Dále musí dojít ke koupi hráče “René Wagner” do páté sezóny a jsou určeny cíle pro kvalitu trávníku, vybavení stadionu a kapacity stadionu.

tymy/brno.tym
Tým Brna s novou soupiskou a stadionem. Liga je ponechána jako 2, protože k záměně na třetí ligu dojde automaticky.

tymy/rapid.tym
Tým Rapidu Vídeň, čistě kvůli umístění René Wagnera, který má hráč za úkol koupit.

dresy18/CZE/brno.png
Malý dres Boby Brno pro zobrazení v tabulkách.

dresy60/CZE/brno.png
Velký dres Boby Brno pro zápas a ostatní menu.

stadiony/CZE/brno.png
Stadion pro Boby Brno.

znaky22(50,135)/CZE/brno.png
Znaky pro Boby Brno v potřebných velikostech.